കേരള യാത്ര ഒന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴയിൽ സമാപിക്കുമ്പോൾ തൽസമയം…

കേരള യാത്ര ഒന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴയിൽ സമാപിക്കുമ്പോൾ തൽസമയം…

കേരള യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കാസർകോട് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്..

കേരള യാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കാസർകോട് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്.. #Keralayathra #KeralaCongressM #vision2030.#JoseKManiMP #Media

കേരളയാത്ര ,2019 ലെ പാര്‍ലമെന്റ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പോര്‍മുഖം

നാടിന് ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതവും സമ്മാനിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ജനരോക്ഷത്തിന്റെ രഷ്ട്രീയമാണ് കേരളയാത്ര ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയുടെ വര്‍ഗ്ഗീയ ഫാസിസത്തിനും സി.പി.എം ന്റെ സോഷ്യല്‍ ഫാസിസത്തിനും എതിരായ വിശാലമായ…